Overzicht specialismen

Algemene Chirurgie
Ingewikkelde operaties die in de normale dierenartspraktijk niet kunnen worden uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan b.v. thorax- (borstkas) of bijnieroperaties.

Orthopedische Chirurgie
Het uitvoeren van gewrichtsoperaties, en het repareren van botbreuken d.m.v. platen of pennen. Ook dieren met een rug- of halshernia kunnen daar terecht.

Laparoscopische Chirurgie (‘kijkoperaties’)
De chirurg voert buik- of gewrichtsoperaties uit vanaf een beeldscherm. Via kleine sneetjes wordt het operatiegebied bereikt.

Interne Geneeskunde
Onderzoek en behandeling van ziektes van b.v. lever of nieren, maar ook van hart en longen. Maakt gebruik van bloed- en weefselonderzoek, maar ook van endoscopie en ECG’s.

Oogheelkunde
Onderzoekt en behandelt aandoeningen in en om het oog. Verricht ook keuringen van dieren op de aanwezigheid van erfelijke oogaandoeningen, dit met het oog op fokken.

Radiologie
Onderzoek van onze patienten d.m.v. röntgenstraling en echoapparatuur. De echo wordt o.a. gebruikt voor het vaststellen van drachtigheid, maar ook voor het onderzoek van de hartkleppen en de blaas.

Dermatologie
Onderzoek en behandeling van huidaandoeningen. De dermatoloog bedient zich o.a.van huidafkrabsels, bakteriekweken, pathologisch onderzoek van stukjes huid (biopten) en van allergietesten.

Vogelgeneeskunde
Uitvoeren van onderzoek en behandeling (ook operaties) van diverse soorten vogels. Ook wordt er geslachtsbepaling uitgevoerd via een klein gaatje in de flank (scopie.)

Universiteit’s Kliniek in Utrecht
Behalve de specialisten die op verschillende plaatsen in het land werkzaam zijn, is er ook nog een academisch ziekenhuis voor huisdieren: de U.K.G. Dit staat voor Universiteit’s Kliniek voor Gezelschapsdieren. Hier zijn nog meer specialismen te vinden zoals Neurologie (ziekten van het zenuwstelsel), Gynaecologie (ziekten van het geslachtsapparaat) en Bijzondere Dieren (koudbloedigen, maar ook knaagdieren en fretten).

Andere Specialismen
Naast de genoemde register-specialisten bestaan er ook nog dierentandartsen. Dit zijn dierenartsen die aanvullende cursussen hebben gedaan op het gebied van dierentandheelkunde. Een dierentandarts legt b.v. vullingen aan, maakt beugeltjes, en trekt lastige tanden en kiezen. Ook dit gebeurt op doorverwijzing van de eigen dierenarts, als die bepaalde behandelingen niet kan uitvoeren.

Nieuws

Waarschuwing vanuit de Faculteit Diergeneeskunde

Een waarschuwing vanuit de Faculteit Diergeneeskunde ! Wees voorzichtig met [...]

Praktijknummer 020-6475000

Week van de Teek van start…………

Op 3 april start De Week van de Teek. Tijdens [...]