Specialisten

Specialisten Register
Binnen de diergeneeskunde bestaan er sinds enkele jaren, net als in de humane geneeskunde, erkende specialisten. Door alle ontwikkelingen en verbeteringen op het gebied van diagnose en therapie, wordt het voor één persoon steeds moeilijker om alle facetten van het vak volkomen te beheersen. Vandaar dat er ook voor gezelschapsdieren specialisten Chirurgie, Interne Geneeskunde, Oogheelkunde, Radiologie, Dermatologie en Vogelgeneeskunde bestaan. Dit zijn dierenartsen die na hun studie een extra opleiding tot specialist (4- 4.5 jaar ) hebben gevolgd en staan ingeschreven in het Specialistenregister van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde te Utrecht.

Doorverwijzing
Een bezoek aan één van de genoemde specialisten kan uitsluitend plaatsvinden na doorverwijzing van de eigen dierenarts. Alleen uw dierenarts kent de voorgeschiedenis van uw dier en weet waarheen uw dier het beste verwezen kan worden. De ziektegeschiedenis en de reeds uitgevoerde onderzoekingen zullen in de zgn. “verwijsbrief” aan de specialist staan beschreven. Na het onderzoek doet de specialist hiervan verslag aan de eigen dierenarts en adviseert soms in de behandeling.

Nieuws

Waarschuwing vanuit de Faculteit Diergeneeskunde

Een waarschuwing vanuit de Faculteit Diergeneeskunde ! Wees voorzichtig met [...]

Praktijknummer 020-6475000

Week van de Teek van start…………

Op 3 april start De Week van de Teek. Tijdens [...]