Dieet

De laatste jaren zijn er bij de dierenarts steeds meer soorten dieetvoer te koop. Hierbij gaat het niet om “gewoon” voer voor gezonde honden en katten, maar om dieetvoer voor patienten. Zo zijn er dieten voor nierpatienten, voor dieren met voedingsallergie, en voor leverpatienten. Ook dieren met blaastenen of blaasgruis kunnen hiertegen behandeld worden middels een speciaal dieet. Het voorschrijven van een dieetvoeder gebeurt naar aanleiding van een door de dierenarts gestelde diagnose. Die diagnose wordt gesteld op grond van onderzoek van de patient zelf, maar ook vaak op grond van urine of bloedonderzoek. Sommige ziektes kunnen met medicijnen worden genezen, andere met een dieet. Men spreekt dan ook wel over een zgn. “recept-dieet”.

Niet ieder diervoeder is een dieet: Verschillende fabrikanten leveren zowel diervoeders aan supermarkten en dierenspeciaalzaken als dieetvoeders aan dierenartsen. Dezelfde merknamen op verpakkingen (b.v. Hill’s of Royal Canin) geven begrijpelijkerwijs, aanleiding tot de nodige misverstanden. Helaas werken sommige fabrikanten dit zelf ook nog eens in de hand. Zo zijn er die op de verpakking vermelden: ” dit dieet kan helpen blaasgruis te voorkomen ” Het voorkomen van blaasgruis is echter wezenlijk iets anders dan het behandelen van een dier wat al blaasgruis heeft gehad, een patient dus!

Qua samenstelling zijn de voorkomende en de behandelende voeders niet te vergelijken. Het kan in bepaalde gevallen zelfs gevaarlijk zijn een dieet door een normaal voer te vervangen. Als U twijfelt, belt U ons dan voor advies!

Nieuws

Waarschuwing vanuit de Faculteit Diergeneeskunde

Een waarschuwing vanuit de Faculteit Diergeneeskunde ! Wees voorzichtig met [...]

Praktijknummer 020-6475000

Week van de Teek van start…………

Op 3 april start De Week van de Teek. Tijdens [...]