Afscheid van uw huisdier

Het verlies van uw huisdier
Uw huisdier is ernstig ziek en kan niet meer beter worden of hij/zij is oud en versleten; inslapen (of euthanasie) lijkt de beste oplossing. Na een inleidende injectie, raakt uw dier in een narcose slaap. Daarna, terwijl hij of zij er niets meer van merkt of voelt, volgt een overdosis van een ander slaapmiddel. Euthanasie kan zowel in onze praktijk als bij u thuis in de eigen vertrouwde omgeving plaats vinden. Voordeel daarvan is dat een dier vaak rustiger is in zijn eigen huis.

Uw dier is overleden
U wilt natuurlijk het beste voor uw dier. Sommige mensen begraven hun overleden dier in hun eigen tuin. Anderen kiezen er voor om het dier te laten cremeren of te laten begraven op een dierenbegraafplaats. Mocht u niet kiezen voor een van de bovenstaande mogelijkheden, dan betekent het dat het overschot moet worden opgehaald voor destructie (dit is nl. wat de wet voorschrijft).

Dierencrematorium en begraafplaats D.U.C.:020-6333030
Dierenbegraafplaats Zevenhoven : 0172-408340
Destructie via de Dierenambulance: 020-6262121
of via onze praktijk: 020-6475000

Maar wat gebeurt er met u?
Voor sommige mensen komt het als een verrassing dat ze zo heftig reageren op het verlies van een huisdier. Anderen zijn niet verrast, maar voelen zich bezwaard om hun gevoelens te uiten in het bijzijn van anderen, bang om voor ‘abnormaal’ te worden versleten. We rouwen om de dood van een huisdier. Dit is iets heel natuurlijks. Zeker als de band tussen baas en huisdier heel hecht is. Als die wordt verbroken, zijn de gevoelens die loskomen overweldigend. Of het nu onverwacht is, of gebeurt na een langdurige ziekte, we zullen ons verward en bedroefd voelen en soms zelfs schuldig. Tot voor kort werd het nauwelijks geaccepteerd dat je zo veel verdriet kon hebben om een overleden dier. Zelfs goede vrienden konden dan een opmerking maken in de trant van “het was toch maar een dier, je koopt zo weer een nieuwe”. Zo’n onsympathieke reactie zou men nooit geven als het om een mens ging, maar men zou juist troost en steun proberen te bieden. Ook bij het overlijden van een dier hebben we die steun hard nodig, al wordt die maar zelden geboden. Bedenk ook dat u niet de enige bent met uw verdriet. Honderdduizenden mensen voelen hetzelfde. Dit is ook goed verklaarbaar: hoe oud uw dier ook is geworden, hij of zij was steeds om u heen, altijd bereid om liefde, troost en gezelschap te geven. Dieren zorgen ook voor regelmaat in huis; op tijd uit laten, eten geven en verzorgen. Iemands leven kan dus letterlijk helemaal overhoop liggen als een huisdier overlijdt.

Ook in het verwerken van het verlies van een huisdier onderkennen we de stadia die in de rouw om een mens worden gezien; Ontkenning: is de eerste reactie op het overlijden. Het is een soort zelfbescherming van onze geest bij zo’n aangrijpende gebeurtenis. Woede: kan zich naar buiten uiten in boosheid en agressie. Kan soms ook naar binnen gericht zijn in de vorm van een schuldgevoel. Soms kan de boosheid zich richten op de dierenarts, omdat die (vaak onterecht) wordt gezien als de oorzaak van het overlijden. Na de ontkennings- en woedefase volgt dan de periode van echt verdriet. Het kan zo sterk zijn dat mensen een depressie doormaken, last hebben van slapeloosheid of eetlustproblemen krijgen. Vooral nu is het heel belangrijk een vriend of kennis met een luisterend oor te hebben. Je verhaal kwijt kunnen blijkt een goede manier
om zo’n ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Schaamt u zich er vooral niet voor uw emoties te tonen bij het inslapen van uw dier. Wees er van overtuigd dat wij als dierenarts en assistentes mee kunnen voelen met uw verdriet en dat dus heel normaal vinden. En mochten wij uit zelfbescherming proberen om enige ‘afstand’ te nemen, dan betekent dat niet dat u alleen bent met uw verdriet. Ook al maken wij een euthanasie vaker mee, het zal, ook voor ons, nooit een routinehandeling worden. Daarvoor beseffen we te goed wat Uw huisdier voor U betekent!!!

Nieuws

Waarschuwing vanuit de Faculteit Diergeneeskunde

Een waarschuwing vanuit de Faculteit Diergeneeskunde ! Wees voorzichtig met [...]

Praktijknummer 020-6475000

Week van de Teek van start…………

Op 3 april start De Week van de Teek. Tijdens [...]